Från den 14 augusti sker inloggning för Ctrack via abaxsverige.se

 

 

Från och med den 14 augusti 2016 kommer Accessor.se och Ctrack.se att stängas ner och inloggning för kunder kan endast ske via ABAXSverige.se. Från idag innebär detta ingen ändring i systemet och alla funktioner kommer att fungera precis som tidigare.

 

Tidigare i våras informerade vi om att ABAX Group förvärvat Accessor Sverige AB och Ctrack Sverige AB. Som ett led i vår strävan att ge er kunder en stabil tjänst och förbättrad funktionalitet kommer Accessors och Ctracks kunder helt att gå över till ABAX plattform. Mer information kring övergången kommer via e-post och via denna inloggningssida senare i höst. Exakt datum för övergången är ännu inte fastställt.

 

All kundsupport sker nu via ABAX Sverige på kundcenter@abax.no eller 021 448 4444.

 

Ny inloggningssida: https://abaxsverige.se/accessor-och-ctrack-information/

Ny inloggningsida från den 14 augusti

© Copyright 2016. All Rights Reserved.